UTRef UTR General Information
Locus 3HSAR033294
Gene Name CP
Region 3'UTR
Organism Homo sapiens
Taxonomic Class Homo sapiens
Taxonomic ID 9606
Status Validated (polyA)
Exons 1
Length 1215bp
Source Accessions NM_000096
Genomic Information
Genomic location chr3:150372976-150374190:-
Total length 1215bp
Features and Annotation
Signals
Feature key Position Genomic position Description Graphical view
UNR-bs 966..979 chr3:150373212-150373225:- UNR binding site
U0017
GAIT 77..106 chr3:150374085-150374114:- Gamma interferon activated inhibitor of translation (GAIT element)
U0034
PAS 1188..1215 chr3:150372976-150373003:- Polyadenylation Signal (PAS)
U0043
miRNA -
Conserved Blocks
Feature key Position Genomic position Description Graphical view
- 1..29 chr3:150374162-150374190:- PhastConsElements17way
PhastConsElements17way
- 771..784 chr3:150373407-150373420:- PhastConsElements17way
PhastConsElements17way
- 1139..1152 chr3:150373039-150373052:- PhastConsElements17way
PhastConsElements17way
Repeats
Type Family Position Genomic position Graphical view
AT_rich Low_complexity 450..475 chr3:150373716-150373741:-
AT_rich
SNP
Name Position Observed Class
rs11553306 428..428 A/C single
rs34936395 474..474 C/T single
rs35805816 768..768 C/T single
rs1053669 769..769 A/G single
rs35907111 828..828 -/A insertion
rs71202866 921..921 C/T single
rs36120450 1007..1007 C/T single
RNA Editing -
Sequence
FASTA
    1 atgaaataaa ttggtgataa gtggaaaaaa gagaaaaacc aatgattcat aacaatgtat
    61 gtgaaagtgt aaaatagaat gttactttgg aatgactata aacattaaaa gaagactgga
   121 agcatacaac tttgtacatt tgtgggggaa aactattaat tttttgcaaa tggaaagatc
   181 aacagactat ataatgatac atgactgaca cttgtacact aggtaataaa actgattcat
   241 acagtctaat gatatcaccg ctgttagggt tttataaaac tgcatttaaa aaaagatcta
   301 tgaccagata ttctcctggg tgctcctcaa aggaacacta ttaaggttca ttgaaatgtt
   361 ttcaatcatt gccttcccat tgatccttct aacatgctgt tgacatcaca cctaatattc
   421 agagggaatg ggcaaggtat gagggaagga aataaaaaat aaaataaata aaatagaatg
   481 acacaaattt gagttttgtg aacccctgaa cagatggtct taaggacgtt atctggaact
   541 ggagaaaagc agagttgaga gacaattcta tagattaaat cctggtaagg acaaacattg
   601 ccattagaag aaaagcttca aaatagacct gtggcagatg tcacatgagt agaatttctg
   661 cccagcctta actgcattca gaggataata tcaatgaact aaacttgaac taaaaatttt
   721 ttaaacaaaa agttataaat gaagacacat ggttgtgaat acaatgatgt atttctttat
   781 tttcacatac actctagcta aaagagcaag agtacacatc aacaaaaatg gaaacaaggc
   841 tttggctgaa aaaaacatgc atttgacaaa tcatgttaat agctagacaa gaagaaagtt
   901 agctttgtaa acttctactt catttgattc agagaaacag agcatgagtt ttcttaaaag
   961 taacaagaaa aggaacaaaa aaaatgaggt ttgaaatctt ttaccatggc aaaacattaa
   1021 catctttctc aaaaacatag agaaatctgg aaaaatcaag aagataaaat tctggaccag
   1081 ttagtgacat tctttcaagc atacttgtaa aatgtttcct taaagtgttc ttgggatgaa
   1141 aatgattgtc atgtctccaa caacagtgaa ctgatgttgt tccttggaat aaaagtcaat
   1201 ccccacctta aaaaa
Other
Related accessions CR484559